ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ » ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


Στην Εταιρεία μας γνωρίζουμε άριστα πώς να προφυλάξουμε την επιχείρηση και πώς να οργανώσουμε και να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης το Λογιστήριό της, Αξιολογώντας και Ενημερώνοντας διαρκώς το Προσωπικό της για τις τρέχουσες νομοθετικές και λογιστικές εξελίξεις, Ελέγχοντας την εργασία του και Επιβλέποντας κάθε Εφαρμογή Νόμου και Λογιστικών Αρχών.
Αναλαμβάνοντας δε, συγχρόνως, τον πλήρη και λεπτό Χειρισμό όλων των υποθέσεων της εταιρίας, έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.


Για τη σύννομη, ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου και του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

• Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού - Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του
   Νόμου 4308/2014 και των Αρχών της Λογιστικής, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων των Λογιστικών Εγγραφών
   και των Στοιχείων της εταιρίας.

• Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου και των Αποθεμάτων.

• Διαρκή Βελτίωση των Λογιστικών Διαδικασιών και του Αυτοματισμού του Λογιστηρίου.

• Έλεγχο Συμφωνίας Λογαριασμών, ο οποίος διενεργείται με δειγματοληπτικό τρόπο, και των μηνιαίων Ισοζυγίων.

• Εξασφάλιση τακτικής ροής Πληροφοριακών Στοιχείων προς τη Διοίκηση.

• Αξιοποίηση των σχετικών Νόμων για την Αποφυγή ή Ελαχιστοποίηση των Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και
  τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

• Συντονισμό και Έλεγχο των Εργασιών Τέλους Χρήσης.

• Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού και Διάθεση Αποτελεσμάτων. Οι εργασίες αυτές προϋποθέτουν την παροχή
  των απαραίτητων στοιχείων από το Προσωπικό του Λογιστηρίου.

• Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του Νομικού Προσώπου και Έλεγχος των Δηλώσεων των
  Μετόχων και των Εταίρων που ασκούν διοίκηση και των Προσώπων που συνδέονται άμεσα με αυτά.

• Συνεργασία με τη Διοίκηση και το αρμόδιο Προσωπικό της εταιρίας για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και του
  Ταμειακού Προγραμματισμού.

• Χειρισμό Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων.

LOGISTIS THESSALONIKI ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -