ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι διαθέτουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβουμε, με απόλυτη υπευθυνότητα, την διεύθυνση του Λογιστηρίου σας.

Οι κύριοι τομείς των Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη Διεύθυνση του Λογιστηρίου είναι οι εξής:

• Οργάνωση του Λογιστηρίου.

• Έλεγχος και Συντονισμός των εργασιών.

• Εφαρμογή των διατάξεων του Φορολογικού, Εργατικού - Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.

• Αξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση του Προσωπικού.

• Εξαγωγή και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων (Αποτελεσμάτων) και Οικονομικών Δεικτών.

• Εξασφάλιση τακτικής ροής Πληροφοριακών Στοιχείων (Reports) προς τη Διοίκηση.

• Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

• Αξιοποίηση των σχετικών νόμων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους
  Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

• Συντονισμό και έλεγχο των εργασιών Τέλους Χρήσης.

• Κλείσιμο, Σύνταξη του Ισολογισμού και Διάθεση Αποτελεσμάτων.

• Συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος.

• Σύνταξη Προσαρτήματος, παροχή στοιχείων και συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για τα
  Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου  και Γενικής Συνέλευσης ή Σύνταξη αυτών.

• Χειρισμό Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων.

• Συνεργασία με υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Υπουργείου Εμπορίου.

Η Διεύθυνση του Λογιστηρίου προϋποθέτει και τη συνεργασία με τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Τμήματος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Professional Services tricks ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ tips OUTSOURCING ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -