ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ » ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


Μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι διαθέτουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναλάβουμε, με απόλυτη υπευθυνότητα, όλες τις εργασίες  του Λογιστηρίου.
Η εταιρεία μας που απαρτίζεται από τους, πραγματικά, εξαίρετους Συνεργάτες με, την εμπειρία και, την ευρύτατη γνώση του αντικειμένου, τις Αρχές και τα μοναδικά Πρότυπα Εργασιών μας, μπορούν να στηριχτούν με σιγουριά και απόλυτη εμπιστοσύνη όλες οι επιχειρήσεις, αδιακρίτως μεγέθους.
Αυτό που εξασφαλίσαμε, με απόλυτη επιτυχία,επί 18 και πλέον έτη, σε δεκάδες επιχειρήσεις, μπορούμε να το εξασφαλίσουμε σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Η Ανάληψη Όλων των Εργασιών του Λογιστηρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ• Μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή νέου Λογιστικού Σχεδίου, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

• Ανάλυση και μελέτη των Λογιστικών Διαδικασιών της εταιρίας για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών
  και την αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου.

• Έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του Συστήματος Πληροφορικής ή πρόταση, εάν απαιτείται, νέου Συστήματος.

• Μελέτη για την Αυτοματοποίηση των εργασιών του Λογιστηρίου.

• Αξιολόγηση Προσωπικού και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

• Οργάνωση Συστήματος Ελέγχου των Λογιστικών και Διαχειριστικών Διαδικασιών, καθώς και της
  Εμπορικής Διαχείρισης.

• Οργάνωση Υπηρεσιών για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την εξαγωγή Περιοδικών
  Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Στοιχείων (Reports) και Οικονομικών Δεικτών.

• Οργάνωση της Οικονομικής Διαχείρισης.

• Οργάνωση των Υπηρεσιών για τη Σύνταξη, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του
  Ταμειακού Προγραμματισμού.ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ


• Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στα Λογιστικά Βιβλία, μηχανογραφικά.

• Ηλεκτρονικό αρχείο των λογιστικών εγγραφών και βιβλίων σύμφωνα με τον 4308/2014.

• Συμφωνίες λογαριασμών.

• Συμπλήρωση όλων των δηλώσεων, καθώς και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Εξαγωγή Μισθοδοσίας και χειρισμό όλων των θεμάτων που άπτονται των Εργατικών και Ασφαλιστικών Νόμων.

• Συμπλήρωση Εκκαθαριστικών Δηλώσεων και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Εργασίες Τέλους Χρήσης, Κλείσιμο, Σύνταξη Ισολογισμού, Δημοσίευση και Υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Συμπλήρωση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του Νομικού Προσώπου και Δηλώσεων των
  Μετόχων και των Εταίρων, που ασκούν διοίκηση και των Προσώπων που συνδέονται άμεσα μ' αυτά και Υποβολή
  τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

• Σύνταξη τακτικών Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης ή Πρακτικών Διαχείρισης και
  Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου, εάν απαιτείται, και εφόσον αυτά δε γίνονται από το Νομικό
  Τμήμα της Επιχείρησης ή από ειδικούς Νομικούς  Συμβούλους.

• Σύνταξη Προσαρτήματος και Πρακτικών των Διοικητικών Οργάνων που συνδέονται με τον ισολογισμό, εφόσον αυτά
  δε συντάσσοντα από άλλους Συνεργάτες της Εταιρίας και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου.

• Χειρισμό Φορολογικών Υποθέσεων και Ελέγχων.

• Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Υπουργείου Εμπορίου και των
  διαφόρων Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία ή
  την προσωπική παρουσία μας.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Φορολογικού Δικαίου.

• Εργατικού - Ασφαλιστικού Δικαίου.

• Εμπορικού Δικαίου.

• Λογιστικής και Λογιστικών Διαδικασιών.

• Λογιστικού Σχεδίου.

• Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

• Εφαρμογών Πληροφορικής.

• Λειτουργίας του Λογιστηρίου.

• Αξιολόγησης Προσωπικού και Καταμερισμού Εργασιών.

• Εξαγωγής και Ανάλυσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών.

• Ισολογισμού και Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

• Φορολογικών Δηλώσεων.

• Προσαρτήματος και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.

• Προϋπολογισμού, Ταμειακού Προγραμματισμού και Reporting.

• Σχεδιασμού Φορολογικής Πολιτικής.

• Φορολογικών Ελέγχων.

• Νομικής Μορφής Εταιριών.

• Οικονομικά και Αναπτυξιακών Νόμων.

• Ιδρύσεων, Μετατροπών, Συγχωνεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιριών.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ-ΓΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -