ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ » ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


ΕΞΑΓΟΡΑ –ΔΙΑΣΠΑΣΗ -ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.:

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι μορφές επιχειρησιακής στρατηγικής που σχετίζονται με φάσεις ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και επέκτασης δραστηριοτήτων. Οι έννοιες αυτές, πολλές φορές συγχέονται.

Οι εξαγορές αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (αγοραζόμενη) σε μια άλλη (αγοράζουσα), που καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο.

Οι συγχωνεύσεις είναι οι πράξεις εκείνες κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες εταιρείες συνενώνονται σε μία. Συμβαίνει όταν μια επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή, συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της αγοράζουσας επιχείρησης.

Ο θεσμός της διάσπασης εισήχθη για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο με το πδ 498/1987 (αρθ. 81-89).Διάσπαση είναι n πράξη με την οποία η περιουσία μίας ΑΕ (διασπώμενη)διανέμεται και συγχρόνως μεταβιβάζεται με καθολική διαδοχή σε άλλες, δύο τουλάχιστον, ΑΕ (επωφελούμενες), οι οποίες είτε υπήρχαν (διάσπαση με απορρόφηση) είτε ιδρύονται ταυτόχρονα (διάσπαση ΑΕ σύσταση νέων ΑΕ) είτε άλλες μεν υπήρχαν και άλλες ιδρύονται για πρώτη φορά (διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ ).


Οι προσφερόμενες εργασίες στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής:

• Μελέτη για τη Σύσταση της εταιρίας (όπως προαναφέρεται).

• Κλείσιμο Ισολογισμών, σε συνεργασία με το Προσωπικό του Λογιστηρίου, των υπό συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων και Υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Υποβολή των Ισολογισμών της προηγούμενης χρήσης.

• Επίβλεψη διαδικασιών Εκτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων και σύνταξης της Έκθεσης από την Επιτροπή της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας ή Έγκρισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

• Σύνταξη του Καταστατικού.

• Ίδρυση της εταιρίας από Συμβολαιογράφο και Δικηγόρο, Συνεργατών της “exelixis”εφόσον δεν υπάρχει προτίμηση σε πρόσωπα της επιλογής της επιχείρησης (η αμοιβή τους δεν υπολογίζεται στην προσφορά).

• Υποβολή του Καταστατικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη του Αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών ή την υπογραφή της Εγκριτικής Πράξης και για τη λήψη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, καθώς και για τη δημοσίευσή του (οι εργασίες αυτές γίνονται και με τη συνεργασία του προσωπικού του Λογιστηρίου).

• Λογιστικές εγγραφές Κλεισίματος Ισολογισμών και Σύνταξη αυτών στα Βιβλία των Συγχωνευομένων ή Μετατρεπομένων εταιριών και λογιστικές εγγραφές Ανοίγματος Ισολογισμού και Σύνταξής του στα Βιβλία της εκ Συγχωνεύσεως ή Μετατροπής προερχόμενης εταιρίας ή Ενσωμάτωσης των Στοιχείων της Απορροφόμενης Εταιρίας στα Βιβλία της Απορροφώσας (οι εργασίες αυτές γίνονται και με τη συνεργασία του Προσωπικού του Λογιστηρίου).Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -