ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΡΥΘΜΟΑΠΟΔΟΣΗ

» BUSINESS TOOLS » CASE STUDIES & ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ » ΡΥΘΜΟΑΠΟΔΟΣΗ


Λογιστική της Ρυθμαπόδοσης - Throughput Accounting

Case Study: Βιομηχανία επεξεργασίας φύλλων μετάλλου.

Η βιομηχανία ΜΕΤΑΛΛΟ ΑΕ επεξεργάζεται φύλλα μετάλλου για την παραγωγή τριών προϊόντων: τα Α, Β και Γ κάνοντας χρήση 50 γραμμών παραγωγής, η κάθε μία εκ των οποίων περιέχει 3 στάδια παραγωγής με την εξής σειρά: πρεσάρισμα, κοπή, τύλιγμα. Κάθε ένα από τα 3 προϊόντα χρειάζεται να παραμείνει διαφορετικό χρόνο σε κάθε μία φάση παραγωγής.

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται είναι αρκετά ανταγωνιστικός και κορεσμένος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας χαμηλότερη τιμή ή καλύτερη ποιότητα.

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τον χρόνο και τον όγκο παραγωγής:

Χρόνος επεξεργασίας ενός μέτρου (1m) πρώτης ύλης
  A B Γ
Πρεσάρισμα 0,50 ώρες 0,5 ώρες 0,40 ώρες
Κοπή 0,25 ώρες 0,40 ώρες 0,25 ώρες
Τύλιγμα 0,40 ώρες 0,25 ώρες 0,25 ώρες

Το εργοστάσιο λειτουργεί 18 ώρες την ημέρα για 5 μέρες την εβδομάδα, κλείνει μόνο για 2 εβδομάδες κάθε χρόνο όπου και γίνεται η συντήρηση. Κατά μέσω όρο, για κάθε μία ώρα παραγωγής απαιτείται μία ώρα εργασίας από το προσωπικό με κόστος 10€.

Το κόστος της πρώτης ύλης ανά μέτρο είναι 3€ για το Α, 2,5€ για το Β και 1,8€ για το Γ, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) για ένα έτος ανέρχονται στα 18.000.000€.

Οι τιμές πώλησης ανά μέτρο τελικού προϊόντος είναι 70€ για το Α, 60€ για το Β και 27€ για το Γ.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσουμε την προσφορά του κάθε προϊόντος στον τζίρο της εταιρείας σε σχέση το κόστος που δημιουργούν αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιοριστικούς παράγοντες που θέτει η παραγωγική διαδικασία. Ακόμη, η ανάλυση που ακολουθεί θα συμβάλει στην λήψη αποφάσεων σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα.
ΑΝΑΛΥΣΗ:

Με μια πρώτη ματιά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η παραγωγική δυναμική του εργοστασίου περιορίζεται από το πιο αργό στάδιο παραγωγής (Theory of constraints).

(Η θεωρία των περιορισμών (TOC) υιοθετεί την κοινή άποψη ότι "μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της" σαν ένα πρότυπο διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί είναι ευάλωτοι επειδή το πιο αδύναμο/αργό άτομο ή κομμάτι μπορεί να βλάψει, να σπάσει ή να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία τους.)

Σε αυτή την περίπτωση, το bottleneck resource, το πιο αργό στάδιο επεξεργασίας δηλαδή, όπως διαπιστώνουμε από τον παραπάνω πίνακα είναι το πρεσάρισμα. Αυτό απαιτεί τον μεγαλύτερο χρόνο από τα 3 για να παραδώσει ένα μέτρο παραγωγής στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας με αποτέλεσμα όλη η παραγωγική διαδικασία να καθυστερεί.

Για να εξαφανισθεί αυτό το bottleneck resource και να αυξηθεί ο συνολικός όγκος παραγωγής θα πρέπει ο υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής να προσθέσει επιπλέον μηχανές πρεσαρίσματος έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα λειτουργίας των επόμενων σταδίων (κοπή, τύλιγμα).
Ρυθμαπόδοση

Η Λογιστική της Ρυθμαπόδοσης (Throughput Accounting)

Για να βρούμε τις συνολικές ώρες παραγωγής του εργοστασίου αυτού θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις 18 ώρες την μέρα Χ 5 μέρες Χ 50 εβδομάδες Χ 50 γραμμές παραγωγής και μας κάνει 225.000 ώρες παραγωγής.

Υπολογίζοντας τον συντελεστή ρυθμαπόδοσης (throughput accounting ratio) κάθε προϊόντος μπορούμε να βρούμε την απόδοση της κάθε ώρας παραγωγής του εργοστασίου.

Ο δείκτης Ρυθμαπόδοσης (Throughput Accounting Ratio) αποτελεί την ουσία αυτής της μεθόδου κοστολόγησης γιατί παρουσιάζει την σχέση ανάμεσα στην ρυθμαπόδοση που “κερδίζουμε” ανά ώρα και το κόστος λειτουργίας ανά ώρα .

Υπολογισμός συντελεστή ρυθμαπόδοσης (TPAR):
  Α Β Γ
Τιμή πώλησης 70 60 27
Άμεσα υλικά 3 2,5 1,8
Ρυθμαπόδοση (τιμή - άμεσα υλικά) 67 57,5 25,2
Ρυθ/δοση ανά ώρα bottleneck resource (67/0,5 κτλ) 134 115 63
Σταθερό κόστος/ώρα 90 90 90
Συντελεστής Ρυθμαπόδοσης (134/90 κτλ)  1,49  1,28  0,7


Για να υπολογίσουμε το σταθερό κόστος ανά ώρα παραγωγής προσθέτουμε τα ΓΒΕ 18.000.000€ με το κόστος εργασίας του προσωπικού (10€ x 225.000ώρες). Σύνολο: 20.250.000€ το οποίο στη συνέχεις διαιρούμε το σύνολο των ωρών λειτουργίας: 20.250.000/225.000= 90€.

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, το προϊόν Γ έχει TPAR μικρότερο της μονάδος (0,7<1) που σημαίνει ότι η απόδοση του είναι χαμηλότερη από το κόστος του. Για αυτό τον λόγο η παραγωγή του είναι ζημιογόνος και ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί η παύση του μιας και δημιουργεί δαπάνες γρηγορότερα από ότι δημιουργεί όφελος.

Αύξηση της Ρυθμαπόδοσης

Πριν όμως λάβουμε αυτή την απόφαση για το εν λόγο προϊόν πρέπει να ερευνήσουμε αν υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε την ρυθμαπόδοση του.

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενος, η εξάλειψη του bottleneck resource μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην παραγωγή και να κάνει το προϊόν Γ κερδοφόρο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επένδυση για μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της παραγωγής ή με νέο εξοπλισμό.

Η αύξηση της τιμής του προϊόντος θα είχε αντίστοιχα θετικό αποτέλεσμα, αν αυτή απορροφούνταν από την αγορά ομαλά. Παρόλο που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν πολύ ανταγωνιστικό κλάδο, το σύνολο της παραγωγικής της δυνατότητας διοχετεύεται στην αγορά, πράγμα που υποδηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια αύξησης της τιμής.

Η μείωση του κόστους αγοράς πρώτων υλών αποτελεί συνηθισμένη επιλογή στην προσπάθεια αύξησης της ρυθμαπόδοσης ενός προϊόντος. Για το πετύχουμε αυτό μπορούμε να επαναδιαπραγματευθούμε τις τιμές με τους προμηθευτές κάνοντας μεγαλύτερες (μαζικές) παραγγελίας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -