ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΤΑ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ SITE

» BUSINESS TOOLS » ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ » ΤΑ 4 ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ SITE


Η παραγωγή ενός website αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις, από την ανάλυση έως την τελική παραγωγή:

1. Φάση ανάλυσης
• Ανάλυση και κατανόηση των αναγκών: ποιοι είναι οι στόχοι του website;
• Λειτουργική ανάλυση: ποια είναι η μορφή και η λειτουργία των εφαρμογών στο website ανάλογα με το ρόλο του χρήστη (διαχειριστής, επισκέπτης, αγοραστής…);
• Ανάλυση της αρχιτεκτονικής των πληροφοριών και της εργονομίας: πώς είναι οργανωμένο το περιεχόμενο στο website; Πώς ανταποκρίνεται αυτή η ιεράρχηση στις ανάγκες του επισκέπτη;
• Τεχνολογική ανάλυση: ποιες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του website; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί;
• Δημιουργική Ανάλυση: ποιός είναι ο καταλληλότερος σχεδίασμος (design);

2. Φάση υλοποίησης

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των σελίδων (pages) του website, την ανάπτυξη του εικαστικού θέματος και άλλων, κατά περίπτωση, δημιουργικών στοιχείων (ήχος, video κτλ) τη «μετάφραση» του περιεχομένου σε γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. κώδικα HTML) και την ενσωμάτωση των στοιχείων στο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου, αν είναι απαραίτητο.

3. Δοκιμή και έναρξη παραγωγής

Η φάση αυτή διασφαλίζει την καλή λειτουργία της τοποθεσίας, τόσο στο ορατό τμήμα της (παράδειγμα: σελίδες και εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο χρήστης) όσο και στο αόρατο τμήμα της (παράδειγμα: εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου). Παράλληλα με την εργασία του τεχνικού που θα κάνει τις δοκιμές, η τελική δοκιμή μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός πάνελ χρηστών, που θα είναι αντιπροσωπευτικό της ομάδας-στόχος στην οποία απευθύνεται η διαδικτυακή τοποθεσία. Ανάλογα με τα δικά τους σχόλια, μπορούν να γίνουν οι τελευταίες προσαρμογές πριν βγεί στον «αέρα» το website, δηλαδή τα επίσημα «εγκαίνιά» του στο Internet.

4. Συντήρηση και ενημέρωση

Αφού η τοποθεσία «ανέβει» στο Internet, θα πρέπει να ενημερώνεται, να προστίθενται νέες λειτουργίες αν είναι απαραίτητο, καθώς και να διορθώνονται τα ενδεχόμενα σφάλματα που δεν εντοπίστηκαν στη φάση των δοκιμών. Με λίγα λόγια: μια διαδικτυακή τοποθεσία πρέπει να παραμένει «ζωντανή» μετά τη δημοσίευσή της.

Είναι προφανές, ότι η παραγωγή ενος website δεν μπορεί να αποτελεί πλέον έργο ενός τεχνικού υπολογιστών. Χρειάζεται τις υπηρεσίες διαφόρων ειδικών: γραφίστες, σχεδιαστές εργονομίας, προγραμματιστές, τεχνικούς δοκιμών, ειδικούς πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη δημιουργία ενος website είναι η καλή συνεργασία αυτών των ειδικών στο πλαίσιο της ίδιας ομάδας.

Παραγωγή ενός website: τα σωστά ερωτήματα

Αυτό το εγχειρίδιο δυστυχώς δεν μπορεί να αποτελέσει εξαντλητικό οδηγό αναφορικά με τη διαχείριση της παραγωγής ενός website. Εδώ σας προτείνουμε ορισμένες ιδέες για σκέψη όταν πρόκειται να δημιουργήσετε ένα καινούριο website ή να ανανεώσετε ένα ήδη υπάρχον website.

Ποιος είναι ο στόχος του website;

Ένα website έχει πάντοτε ένα σωστά καθορισμένο στόχο. Οι στόχοι μπορούν να είναι πολλαπλοί, για παράδειγμα:
• Να δημιουργηθεί μια σχέση με τον επισκέπτη, ζητώντας του, για παράδειγμα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να του αποσταλεί, στη συνέχεια, ένα ενημερωτικό δελτίο.
• Να περιοριστούν ορισμένα κόστη (παράδειγμα: κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο) διευκολύνοντας την προσπέλαση ορισμένων τύπων πληροφοριών.
• Να γίνει μια συναλλαγή με τον καταναλωτή, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μέσω Διαδικτύου ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.
• Να δημιουργηθεί μια προθήκη αξιολόγησης της εταιρείας, των προϊόντων σας ή των υπηρεσιών σας.

Αφού προσδιοριστεί ο στόχος, στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσετε τις παραμέτρους εκείνες που θα σας διασφαλίσουν την επιτυχία του website σας: αριθμό επισκεπτών, αριθμό τακτικών επισκεπτών, ενημέρωση των μηχανών αναζήτησης, μετατροπή (conversion) του επισκέπτη σε πελάτη ή σε συνδρομητή του ενημερωτικού δελτίου, όγκος πωλήσεων, επανάληψη αγορών από τον ίδιο πελάτη... Με άλλα λόγια, πρέπει να προσδιοριστούν οι δείκτες που θα καθορίσουν την απόδοση της επένδυσης στο έργο (ROI – Return on Investment). Η διαδικασία αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη χρήση ενός εργαλείου μετρήσης επισκεψιμότητας (Web Analytics).

Ποιο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου;

Tο εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (CMS - Content Management System) επιτρέπει την ενημέρωση των πληροφοριών από τον ίδιο το διαχειριστή, χωρίς την παρέμβαση τεχνικού.

Στο στάδιο της επιλογής ενός εργαλείου CMS, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτό που θα επιλέξετε θα καλύψει συνολικά τις ανάγκες σας. Παραδείγματα:
• Πόσες γλώσσες υποστηρίζονται στην τοποθεσία; Το εργαλείο CMS επιτρέπει την εύκολη διαχείριση όλων αυτών;
• Ποιους τύπους περιεχομένου θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται το εργαλείο CMS: κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες…;
• Το εργαλείο CMS επιτρέπει την εύκολη αλλαγή των «meta-tag» μιας σελίδας, προκειμένου να είναι εύκολη η καταχώρησή της (indexing) από τις μηχανές αναζήτησης (search engines);
• Είναι δυνατή η προσθήκη νέων ενοτήτων στο εργαλείο CMS: ενημερωτικό δελτίο, φόρουμ, ενότητα ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.
• Το εργαλείο CMS απαιτεί γνώσεις κώδικα HTML ή μπορείτε να εργαστείτε σε βάση «WYSIWTG» (What you see is what you get - αυτό που βλέπετε αυτό παίρνετε), όπως σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου;
• Ποια είναι η διαδικασία δημοσίευσης μιας νέας σελίδας στην τοποθεσία;
• Ποια είναι τα διάφορα στάδια έγκρισης του περιεχομένου («content workflow») από τους υπευθύνους;
• Η διαδικτυακή τοποθεσία επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διαχείριση περιεχομένου ή μπορεί να ενσωματωθεί σε μια σειρά άλλων εργαλείων (CRM, ERP…);
• Ποιο πρέπει να είναι το επίπεδο ασφαλείας των πληροφοριών;
• Ποιο είναι το επίπεδο υπηρεσιών που θα πρέπει να διασφαλιστεί;

To website αποτελεί πλέον μια business critical εφαρμογή, η κακή λειτουργία της οποίας μπορεί να κοστίσει χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ στον κάτοχό της. Για τον λόγο αυτό, χρήσιμο θα είναι να συνάψετε μια «σύμβαση παρεχομένων υπηρεσιών» με τον συνεργάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση. Αυτός ο τελευταίος θα πρέπει λοιπόν να σεβαστεί ορισμένα κριτήρια απόδοσης, τα οποία θα προσδιορίσετε από κοινού. Παράδειγμα: σε περίπτωση που η τοποθεσία θα βρεθεί εκτός λειτουργίας, εντός ποίου χρονικού διαστήματος θα πρέπει ο συνεργάτης να εντοπίσει και να λύσει το πρόβλημα; Ποιο θα πρέπει να είναι το επίπεδο διαθεσιμότητας και ο χρόνος απόκρισης της τοποθεσίας σας, ειδικότερα κατά τις ώρες αιχμής της επισκεψιμότητας; Ποια θα είναι η χρέωση για τις επεμβάσεις αυτές; Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν στις πρώτες φάσεις εκπόνησης ενός έργου, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις αργότερα.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -