ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

» ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
Ο προϋπολογισμός είναι ο βασικός διοικητικός μηχανισμός που έχει σχέση με το σχεδιαζόμενο κόστος. Τα διοικητικά προγράμματα εκφράζονται σε χρηματικά ή προσωπικά μεγέθη και περιέχονται στους προϋπολογισμούς.
Ο προϋπολογισμός είναι μια αναλυτική παρουσίαση που αφορά στην πολιτική της επιχείρησης κι εκφράζει τα οικονομικά αποτελέσματά της. Ο προϋπολογισμός είναι το προγραμματισμένο κόστος που μπορεί να αφορά ένα ή μερικά τμήματα (εκμεταλλεύσεις) της επιχείρησης αλλά μπορεί να είναι και ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη την επιχείρηση.
 
Η σύνταξη του προϋπολογισμού γίνεται γιατί:
1.Ο προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση της αντικειμενικής επίδοσης της επιχείρησης.
 
2.Ο προϋπολογισμός βοηθά πολύ στον έλεγχο του κόστους, γιατί πιέζει την διεύθυνση να συγκρίνει αν ένα προσδιορισμένο ύψος  προγραμματισμένων εξόδων είναι δικαιολογημένο σε σχέση με τους οργανικούς σκοπούς μιας επιχείρησης.
 
3.Βοηθά στο συντονισμό των προσπαθειών των τμηματαρχών της επιχείρησης σχετικά με την περιστολή του κόστους.
 
4.Βοηθά στον έλεγχο αποφάσεων. Δηλαδή, μπορεί ο διευθυντής να συγκρίνει το ποσό του πραγματικού κόστους με αυτό που είχε προβλεφθεί όταν λαμβανόταν η απόφαση για τη δημιουργία του
.
5.Βοηθά τον διευθυντή να προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους το πραγματικό κόστος διαφέρει από τον προϋπολογισμό.
 
Οι διαφορές από τον προϋπολογισμό λέγονται διακυμάνσεις.
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Ο προγραμματισμός των αποφάσεων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του προϋπολογισμένου κόστους. Ο έλεγχος των αποφάσεων, στη συνέχεια, περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους και τη σύγκρισή του με τον προϋπολογισμό.
Με βάση, λοιπόν, την ανάλυση των διακυμάνσεων ένας διευθυντής μπορεί να ερευνήσει τις πιθανές αιτίες γι΄ αυτά τα αποτελέσματα.
 
ΕΙΔΗ Προϋπολογισμου
 
Τους προϋπολογισμούς τους διακρίνουμε σε:
Α) Κεφαλαιακούς
Β) Λειτουργίας
Οι κεφαλαιακοί προϋπολογισμοί αναφέρονται στα περιουσιακά της επιχείρησης (κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί κλπ.) καθώς επίσης και στη χρηματοδότηση της επιχείρησης.
Οι προϋπολογισμοί λειτουργίας αναφέρονται στα έσοδα (δηλαδή στις προβλεπόμενες πωλήσεις της επιχείρησης), καθώς επίσης και στα έξοδα, στις προβλεπόμενες δαπάνες της επιχείρησης. Τέλος, υπολογίζεται το οικονομικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης, δηλαδή κέρδος ή ζημιά.
Επίσης όπως αναφέραμε μπορούμε να έχουμε:
Α) Συνολικό προϋπολογισμό μιας επιχείρησης, που αποτελείται από τους
Β) Τμηματικούς προϋπολογισμούς που αφορούν στα τμήματα εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης, για παράδειγμα ενός ξενοδοχείου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας επιχείρησης δίνει τη συνολική εικόνα. Η δυσκολία στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού βρίσκεται στον προκαθορισμό του ύψους των στοιχείων πωλήσεων.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -