ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

» ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ » ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ


 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 
Κάθε τουριστική επιχείρηση που λειτουργεί ορθολογικά, οφείλει να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε δυνατής επιλογής δράσης. Η επιλογή του άριστου συνδυασμού τουριστικών εισροών οδηγεί στο πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του τουριστικού κόστους και της μεγιστοποίησης του τουριστικού προϊόντος. Η ανάλυση της θεωρίας του τουριστικού κόστους ερμηνεύει το νόμο της τουριστικής προσφοράς, και ειδικότερα εξετάζει τις υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ της τουριστικής παραγωγής και του τουριστικού κόστους.
Για τον επιχειρηματία, το κόστος παραγωγής ενός τουριστικού προϊόντος ή το ιδιωτικό κόστος τουριστικής παραγωγής είναι το συνολικό ποσό, το οποίο χρειάζεται για την αγορά των πρώτων υλών, της εργασίας και των άλλων αναγκαίων εισροών για την παραγωγή του.
 
To βραχυχρόνιο τουριστικό κόστος
 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις, όταν αγοράζουν εισροές για να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που σχεδιάζουν να πωλήσουν, βαρύνονται με κόστος. Οι καμπύλες κόστους μιας τουριστικής επιχείρησης μας δίνουν το ελάχιστο κόστος παραγωγής σε διάφορα επίπεδα τουριστικού προϊόντος.
Στη βραχυχρόνια περίοδο, ένας ή περισσότεροι (αλλά όχι όλοι) από τους συντελεστές τουριστικής παραγωγής είναι ποσοτικά σταθεροί.
 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες κόστους:
Το συνολικό τουριστικό κόστος (TC) μιας επιχείρησης, το οποίο μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη.
 
Το ένα μέρος ονομάζεται συνολικό σταθερό ή πάγιο τουριστικό κόστος (TFC), το οποίο αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες της τουριστικής επιχείρησης ανά μονάδα χρόνου για όλους τους σταθερούς συντελεστές τουριστικής παραγωγής. Το συνολικό σταθερό τουριστικό κόστος μιας επιχείρησης είναι το κόστος εκείνο που δεν αλλάζει, όταν μεταβάλλεται η τουριστική παραγωγή (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις). Αυτό μαθηματικά εκφράζεται: AFC=F/Q.
Το άλλο μέρος ονομάζεται συνολικό μεταβλητό τουριστικό κόστος (TVC), το οποίο αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες της τουριστικής επιχείρησης ανά μονάδα χρόνου για όλους τους μεταβλητούς συντελεστές τουριστικής παραγωγής (π.χ. οι μισθοί των υπαλλήλων που απασχολούνται στην τουριστική επιχείρηση), δηλ. είναι το κόστος εκείνο που μεταβάλλεται με τη μεταβολή της τουριστικής παραγωγής, και μαθηματικά εκφράζεται: AVC=V/Q. Το συνολικό μεταβλητό τουριστικό κόστος είναι μηδέν, όταν η επιχείρηση δεν παράγει καθόλου. Αυτό αυξάνεται καθώς αυξάνεται η τουριστική παραγωγή.
 
Το άθροισμα του συνολικού σταθερού και του συνολικού μεταβλητού τουριστικού κόστους αποτελεί το συνολικό τουριστικό κόστος της τουριστικής επιχείρησης, δηλ. TC=AFC + AVC.
  
Το μακροχρόνιο τουριστικό κόστος
 
Μακροχρόνια είναι μία χρονική περίοδος κατά την οποία η τουριστική επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί. Έτσι, στην μακροχρόνια περίοδο δεν υπάρχουν ούτε οι σταθεροί συντελεστές τουριστικής παραγωγής ούτε σταθερό τουριστικό κόστος, επομένως, η τουριστική επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε συνδυασμό ποσοτήτων των εισροών. Δεδομένες θεωρούνται μόνον οι τιμές των συντελεστών τουριστικής παραγωγής και η τεχνολογία.
 
 
BreakEvenPointή ”Νεκρό Σημείο”
 
 
Το Break Even Point (B.E.P.) ή ”ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ” ή ”κρίσιμο σημείο” είναι ο τύπος που μας δίνει πόσες πρέπει να είναι οι πωλήσεις μας (π.χ. διανυκτερεύσεις), ώστε με βάση τον προϋπολογισμό μας να καλύψουμε το ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ μας. Αν οι πωλήσεις μας είναι χαμηλότερες από το Β.Ε.Ρ., τότε το οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι ζημία.

ΔΕΙΚΤΕΣ RATIOS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ RATIO ANALYSIS HOTEL ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ COST ACCOUNTING HOTELSΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -