ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

» ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


Οικονομική Ανάλυση Λειτουργιών
 
Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται η πορεία συγκεκριμένων δεικτών που θα συμφωνηθεί από τη Διοίκηση ότι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας της εταιρείας. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να παρακολουθούνται μηνιαία, έναντι του προηγούμενου μήνα, έναντι του ιδίου μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να παρακολουθούνται και έναντι στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση.
 
Επιπλέον παρακολουθείται και η εξέλιξη των βασικών αποτελεσμάτων ανά τμήμα αλλά και ανά κέντρο κόστους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί να παραμένει σε επίπεδο άμεσων εξόδων όσον αφορά στα κέντρα κόστους και να προχωρά σε επίπεδο έμμεσων εξόδων για τα επιμέρους τμήματα. Τα μεγέθη μπορούν να παρακολουθούνται μηνιαία, έναντι του ιδίου μήνα του προηγούμενου έτους και να υπολογίζεται η αντίστοιχη % απόκλιση, έναντι του προϋπολογισμένου μεγέθους και να υπολογίζεται η αντίστοιχη % απόκλιση, καθώς και σε σωρευτικό επίπεδο από την αρχή του έτους (year-to-date).
Παράλληλα δύνανται να υπάρχουν δυναμικές αναφορές (εργαλεία) στις οποίες θα γίνεται πρόβλεψη των εισπράξεων και των πληρωμών της εταιρείας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύπτουν στο άμεσο μέλλον.
Η παρακολούθηση των επιλεχθέντων δεικτών, αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών έναντι προϋπολογισμού προϋποθέτει την ορθή και δομημένη σύνταξη του προϋπολογισμού της εταιρείας. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συντάσσεται ετησίως και μπορεί να αναμορφώνεται εφόσον επιβάλλεται (π.χ. προκύπτουν εγκυρότερες προβλέψεις που αποκλίνουν σημαντικά από αυτές του προϋπολογισμού). Θα πρέπει να συντάσσεται σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, ώστε να δίνει τη δυνατότητα της επιθυμητής πληροφόρησης στις αναφορές της Διοίκησης (π.χ. έσοδα ανά κέντρο κόστους, εφόσον η Διοίκηση επιθυμεί να παρακολουθεί έσοδα έναντι προϋπολογισθέντων). 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -