ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

» ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ » ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ


Οικονομική Ανάλυση Λειτουργιών
 
Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται η πορεία συγκεκριμένων δεικτών που θα συμφωνηθεί από τη Διοίκηση ότι είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας της εταιρείας. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να παρακολουθούνται μηνιαία, έναντι του προηγούμενου μήνα, έναντι του ιδίου μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να παρακολουθούνται και έναντι στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση.
Επιπλέον παρακολουθείται και η εξέλιξη των βασικών αποτελεσμάτων ανά τμήμα (δωμάτια, F&B, extras) αλλά και ανά κέντρο κόστους (εστιατορίων, μπαρ, κτλ.). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί να παραμένει σε επίπεδο άμεσων εξόδων όσον αφορά στα κέντρα κόστους και να προχωρά σε επίπεδο έμμεσων εξόδων για τα επιμέρους τμήματα. Τα μεγέθη μπορούν να παρακολουθούνται μηνιαία, έναντι του ιδίου μήνα του προηγούμενου έτους και να υπολογίζεται η αντίστοιχη % απόκλιση, έναντι του προϋπολογισμένου μεγέθους και να υπολογίζεται η αντίστοιχη % απόκλιση, καθώς και σε σωρευτικό επίπεδο από την αρχή του έτους (year-to-date). Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικά μία τέτοια αναφορά για ένα κέντρο κόστους καθώς και για ένα τμήμα λειτουργίας. Σημειώνεται ότι οι παρακάτω αναφορές είναι απλά ενδεικτικές όσον αφορά στη γραμμογράφηση και στην ανάλυση που εμπεριέχουν.
Παράλληλα δύνανται να υπάρχουν δυναμικές αναφορές (εργαλεία) στις οποίες θα γίνεται πρόβλεψη των εισπράξεων και των πληρωμών της εταιρείας, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύπτουν στο άμεσο μέλλον. Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό φύλλο από σύστημα πρόβλεψης ταμειακών ροών που αναπτύχθηκε για μεγάλη παραγωγική εταιρεία.
Η παρακολούθηση των επιλεχθέντων δεικτών, αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών έναντι προϋπολογισμού προϋποθέτει την ορθή και δομημένη σύνταξη του προϋπολογισμού της εταιρείας. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συντάσσεται ετησίως και μπορεί να αναμορφώνεται εφόσον επιβάλλεται (π.χ. προκύπτουν εγκυρότερες προβλέψεις που αποκλίνουν σημαντικά από αυτές του προϋπολογισμού). Θα πρέπει να συντάσσεται σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, ώστε να δίνει τη δυνατότητα της επιθυμητής πληροφόρησης στις αναφορές της Διοίκησης (π.χ. έσοδα ανά κέντρο κόστους, εφόσον η Διοίκηση επιθυμεί να παρακολουθεί έσοδα έναντι προϋπολογισθέντων). Υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του προϋπολογισμού θα είναι οι πλέον αρμόδιοι για τον προγραμματισμό των εσόδων και εξόδων της εταιρείας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ BUSINESS PLAN ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -