ΕΙΣΟΔΟΣ   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
GR    EN    BG    FR    DE    IT    TK    RU    CH
 

Τι πρέπει να ξέρω για το «πλαστικό χρήμα». Το νέο τοπίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών ποιους αφορά.

» ΝΕΑ

Τι πρέπει να ξέρω για το «πλαστικό χρήμα». Το νέο τοπίο  των  ηλεκτρονικών συναλλαγών ποιους αφορά.
Τι πρέπει να ξέρω για το «πλαστικό χρήμα». Το νέο τοπίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών ποιους αφορά.
13/01/2017

 Καταληκτικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.

 

Το χτίσιμο» του αφορολόγητου ποσού (ισχύει από 1-1-2017) στο εισόδημα που αποκτούν οι πολίτες από μισθούς, συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών που θα φορολογούνται ως μισθωτοί.

Εισόδημα

                          (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα

(Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

εξαιρούνται φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ( όχι με πλαστικό χρήμα) ίσης αξίας ), όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό  ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

 

 

 Όλους τους φορολογούμενους που θα καταβάλουν ποσά για ιατρικές δαπάνες προκειμένου να συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Οι μειώσεις για ιατρικές δαπάνες και δωρεές, δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν.

Το ποσό του φόρου μειώνεται με το 10% των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου

Όλους τους πολίτες – καταναλωτές  που θα κάνουν συναλλαγές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με επιχειρήσεις αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.

Μειώνεται από 1.500 ευρώ σε 500 ευρώ το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

 

  Όλες τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομίσθια, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές όσων εργάζονται με μπλοκάκι.

Θα μπορούν πλέον να τις δικαιολογούν ως έξοδα και να τις αφαιρούν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής Αν οι ανωτέρω δαπάνες δεν εξοφληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τότε δεν εκπίπτουν.

 

Τι εννοούμε συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;

Το πεδίο εφαρμογής του νόμου, καταλαμβάνει όχι μόνο τις κάρτες πληρωμής (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) αλλά και το σύνολο των μέσων πληρωμής και των υποθεμάτων που βασίζονται στη χρήση καρτών (ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.λπ.). 

 

Ποιες επιχειρήσεις έχουν προτεραιότητα για την εγκατάσταση POS;

Αυτές που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απόκρυψης του πραγματικού του εισοδήματος υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης, τα γνωστά POS.

Ψηλά στην προτεραιότητα για την εγκατάσταση POS βρίσκονται κλάδοι όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι ενώ δεδομένο θεωρείται ότι μέσα στο πρώτο κύμα υποχρεωτικής εγκατάστασης POS θα βρίσκονται και επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης σε κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας (π.χ. στις Κυκλάδες ή την Αττική). Ετοιμάζονται πολλές εφαρμοστικές αποφάσεις.

προθεσμίες ανά Κωδικό Δραστηριότητας για την υποχρεωτική εγκατάσταση POS

ζητήματα ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμων για όσους επιτηδευματίες δεν ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές ότι αποδέχονται κάρτες

περιεχόμενο των στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τη διαδικασία και την περιοδικότητα αποστολής αυτών των στοιχείων

πρόγραμμα κληρώσεων - καθορισμός χρηματικών βραβείων


Από πότε οι επιχειρήσεις που θα λέγονται  Δικαιούχοι πληρωμής, που  αποδέχονται κάρτες πληρωμών θα ενημερώνουν τους καταναλωτές;  

Θα δούμε τις σχετικές πινακίδες το αργότερο από 1η Φεβρουαρίου στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.

Στους παραβάτες της υποχρέωσης αυτής  επιβάλλεται  πρόστιμο  χιλίων (1.000) ευρώ.

 

Ως επιχείρηση αποδέχομαι ήδη κάρτες πληρωμών από τους πελάτες μου. Μπορώ να   επιλέξω να πληρώνομαι αποκλειστικά με μετρητά και να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:

 

Μπορώ να χρησιμοποιώ την κάρτα πληρωμών μου για να κάνω αγορές στο εξωτερικό ή από το internet;

ΝΑΙ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό ή από το internet στις ακόλουθες περιπτώσεις:

A. Για αγορές που πραγματοποιείτε σε φυσικά τερματικά (POS) όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό:

- χωρίς περιορισμούς.

Β. Για αγορές που πραγματοποιείτε μέσω internet από ηλεκτρονικά καταστήματα που εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα:

- χωρίς περιορισμούς.

 

Ο νόμος μιλάει για Διασφάλιση και έλεγχο συναλλαγών. Τι ακριβώς υποχρεώσεις βάζει και σε ποιους; 

Όλες οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όλα τα στοιχεία των συναλλαγών. Προβλέπεται διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis. 


Κάθε αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ημεδαπός ή αλλοδαπός, υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τιμολογιακά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που αυτός προσφέρει.


Οι ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται (εντός τριάντα (30) ημερών από την δημιουργία του μητρώου, το οποίοι θα δημιουργηθεί σύντομα) να δηλώνουν μέσω του TAXISNET τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, διαμέσου των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές.
Σε περίπτωση που επιχείρηση δεν δηλώνει συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δηλοί ότι αυτή δεν αποδέχεται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και, κατά συνέπεια, δεν διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών τα δεδομένα των συναλλαγών.

Η περίπτωση αυτή συνιστά υπόθεση υψηλής προτεραιότητας για τον περαιτέρω έλεγχο ενδεχόμενης απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

 

 Πηγή : taxheaven (του Γιώργου Χριστόπουλου)


Διαχειρίσιμο κείμενο.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ
- ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, ΤΚ 54625 ΤΗΛ.: 2310 944 689 - ΦΑΞ: 2310 928 819
e-mail: info@exelixis.eu
  Που θα μας βρείτε
Copyright © 2013 exelixis.eu -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr - -