banners all espa

Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

22 Νοεμβρίου 2023by exelixis

Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

Α.1263/2021
Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

 

Αθήνα, 23/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:Α 1263/23-12-2021
(ΦΕΚ Β’ 6317/30-12-2021)

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Κερασιώτη,
Δ.Σελεμέκος
Τηλέφωνο:210 6987 414, 416
E-Mail:[email protected]

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
E-Mail: [email protected]

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα
Ταχ.Κώδικας:115 21- Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:210 6479231
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα Α’ – Εφαρμογών Τελωνειακών Διαδικασιών
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τμήμα Η -Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών ΕΦΚ και Ταμειακής Διαχείρισης

Ταχ. Δ/νση:Πειραιώς 72
Ταχ. Κώδικας:18346,Μοσχάτο
Πληροφορίες:Μ. Σύλλα, Α. Αρβανίτη
Τηλέφωνο:213 135 6752/6736
E-Mail:[email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1263/2021

Θέμα: «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 79 έως και 92, 93Α και 93B του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),
β) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2.Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).
3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’126).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
7. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
8. Την ανάγκη της συστηματικής παρακολούθησης της νόμιμης παραγωγής και εμπορίας των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών καθώς και της ενίσχυσης και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων ελέγχων στον τομέα παραγωγής και εμπορίας των αλκοολούχων ποτών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων αυτών και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τήρηση και εφαρμογή κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 93Α και 93B του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265):
α) Του ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ίδιου νόμου,
β) του ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, των της περ. α) αλκοολούχων ποτών, με βάση την ένδειξη παρτίδας στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραλαβή, την παραγωγή, τη μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις των ως άνω αλκοολούχων προϊόντων τα οποία παράγονται, εισάγονται, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας.

2. Ειδικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων:
α) Η διαδικασία εγγραφής των προσώπων που είναι υπόχρεα να καταγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αλκοολούχων Ποτών,
β) οι κατηγορίες των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών για τα οποία απαιτείται η καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
γ) τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών και
δ) ο χρόνος καταχώρισης και η διαδικασία μεταβολής των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών (Μ.Ε.Α.Π.) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών,
ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης.
Άρθρο 2
Ορισμοί

1. «Ηλεκτρονικό Μητρώο»: το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 3 τα οποία διαθέτουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις.
2. «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης»: το Ηλεκτρονικό σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, το οποίο λειτουργεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και στο οποίο καταχωρίζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 3 στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή, παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., χονδρική πώληση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων προϊόντων της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με βάση την ένδειξη παρτίδας.
3. «Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.)»: Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 με την καταχώριση των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών.
4. «Ένδειξη παρτίδας»: ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας στο αλκοολούχο ποτό, όπως προβλέπεται στην υπ’αρ. 259/2013/24-02-2014 (Β’563) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στην υπ’αρ. 97/2017/05-12-2017 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4883).
Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης, είναι τα πρόσωπα τα οποία:
α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν,
β) διαθέτουν μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, κύριας ή και δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές

Στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμόζεται το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.
1. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση και την ορθή εφαρμογή, τήρηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και με τις, κατά περίπτωση, λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
3. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών ορίζεται η Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Ως αρμόδια Υπηρεσία για τις επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, ορίζεται η Υποδιεύθυνση Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. και ΦΠΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών/Ηλεκτρονικό Σύστημα Tαυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής/τροποποίησης Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στον τομέα των αλκοολούχων, οφείλουν να εγγραφούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης της δραστηριότητας τους στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Η είσοδος των Υπόχρεων Προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πραγματοποιείται μέσω επαλήθευσης/επιβεβαίωσης της ταυτότητάς τους με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.
4. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων τα Υπόχρεα Πρόσωπα λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος αποτελεί τον Αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.).
5. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν την αποκλειστική ευθύνη, τόσο για την καταχώριση, όσο και για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν.
6. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την μεταβολή κάθε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, τα Υπόχρεα Πρόσωπα υποχρεούνται να καταχωρήσουν την μεταβολή αυτή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διακοπή δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., τα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πρόσωπα υποχρεούνται να προβαίνουν σε απενεργοποίηση των στοιχείων τους από το ηλεκτρονικό Μητρώο.
Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, για σκοπούς ορθής ταυτοποίησης των Υπόχρεων Προσώπων.

Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς, πώλησης, επιστροφής).
Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων προϊόντων.
Κατ’ εξαίρεση τα υπόχρεα πρόσωπα των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν υποχρεούνται σε καταχώριση κινήσεων εξερχόμενων προϊόντων σε περίπτωση που τα ανωτέρω προϊόντα διακινούνται, λόγω πώλησης, υπό την κάλυψη του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 112, 114 και 115 του ν. 2960/2001.
Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,
γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/ αποστολή/επιστροφή (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς, επιστροφής, πώλησης ή αποστολής),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή παραλήπτη).

3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά.

4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ
Άρθρο 8
Δημοσιότητα Ηλεκτρονικού Μητρώου/ Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών

1. Η εφαρμογή και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης διασφαλίζουν την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που καταχωρίζονται σε αυτά καθώς και την προσωποποιημένη προσβασιμότητα των χρηστών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων» (L 119) και του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

2. Η δημοσιοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων του Ηλεκτρονικού Μητρώου και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης σε τρίτους, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 4 της παρούσας, τελεί υπό τους όρους του άρθρου 17 «περί διαφύλαξης πληροφοριών απορρήτου» του Μέρους Α’ «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013, «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
Άρθρο 9
Κυρώσεις

1. Για την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας, είναι το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου προσώπου.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023:
α) Η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,
β) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, η οποία θα καθορισθεί με νεότερη κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Exelixis παρέχουμε έγκαιρα και με υπευθυνότητα την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για εσάς!

—> Επικοινωνήστε μαζί μας

follow exelixis on facebook

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο