banners all espa

Προσδιορισμός εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο

17 Νοεμβρίου 2023by exelixis
ΔΕΔ 1179/2023
Προσδιορισμός εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα 16/5/2023

Αριθμός απόφασης: ΔΕΔ 1179/2023

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α’ 20), εφεξής Κ.Φ.Δ., β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)»,

γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δ. Την με αριθμό Α.1165/22.11.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (ΦΕΚ Β’ 6009).

 1. Την ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Την υπ’ αριθ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
 3. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 18/01/2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………ενδικοφανή προσφυγή της ……………, ΑΦΜ ……………, με έδρα στην ……………, κατά 1) της με αριθμό ……………/20.12.2022 Οριστικής πράξης Διορθωτικού Φόρου Εισοδήματος/ Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, 2) της με αριθμό ……………/20.12.2022 Οριστικής πράξης Διορθωτικού Φόρου Εισοδήματος/ Επιβολής Προστίμου, φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, 3) της με αριθμό ……………/29.12.2022 Οριστικής πράξης Διορθωτικού Φ.Π.Α./ Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, και 4) της με αριθμό ……………/29.12.2022 Οριστικής πράξης Διορθωτικού Φ.Π.Α./ Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
 4. Τις ανωτέρω πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση.
 5. Τις απόψεις του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής.
 6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 18/01/2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανούς προσφυγής της……………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

 1. Με την υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος/ Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, φορολογικού έτους 2016, δεν προέκυψε διαφορά φόρου, καθόσον από τον έλεγχο προσδιορίσθηκε η ζημία χρήσης στο ποσό των 1.932,21 €, έναντι του δηλωθέντος 103.197,58 €, ενώ κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η προσφεύγουσα είχε φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.
 2. Με την υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος/ Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, φορολογικού έτους 2017, δεν προέκυψε διαφορά φόρου, καθόσον από τον έλεγχο προσδιορίσθηκε η ζημία χρήσης στο ποσό των 38.826,16 €, έναντι του δηλωθέντος 60.698,95 €, ενώ κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η προσφεύγουσα είχε φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.
 3. Με την με αριθμό ……………/20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α./ Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης φόρος ποσού 34.981,43 €, πλέον προστίμου φόρου άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ., ύψους 17.490,71 €, ήτοι συνολικό ποσό 52.472,14 €. Η διαφορά φόρου προέκυψε καθόσον ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές στο ποσό των 526.716,12 €, αντί του δηλωθέντος 380.960,15 €.
 4. Με την με αριθμό ……………/20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α./ Επιβολής Προστίμου, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης φόρος ποσού 29.315,91 €, πλέον προστίμου φόρου άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ., ύψους 14.657,96 €, ήτοι συνολικό ποσό 43.973,87 €. Η διαφορά φόρου προέκυψε καθόσον ο έλεγχος προσδιόρισε τις φορολογητέες εκροές στο ποσό των 662.638,12 €, αντί του δηλωθέντος 534.776,61 €.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

 1. Παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας-Εσφαλμένη εφαρμογή κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, εσφαλμένη υπαγωγή μου στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4172/2013 περί εμμέσων τεχνικών ελέγχου.
 2. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατ’ άρθρον 25Σ.
 3. Εσφαλμένη ελεγκτική κρίση, εσφαλμένα οικονομικά συμπεράσματα επί τη βάσει αναπόδεικτων ισχυρισμών, εσφαλμένος υπολογισμός εσόδων-εξόδων και αντίστοιχων κερδών. Η μέθοδος των αναλογιών, όπως χρησιμοποιήθηκε, σφάλλει ως προς τον υπολογισμό τόσο της τελικής τιμής προϊόντος, όσο και ως προς την σχέση αρχικής/τελικής τιμής, επί τη βάσει της οποίας υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους, καθώς δεν αθροίστηκε/ σταθμίστηκε το σύνολο των προϊόντων που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν «τυλιχτά», αντιθέτως αθροίστηκαν οι πωλήσεις του τελικού προϊόντος, και επιμερίστηκαν σε πολλά αρχικά προϊόντα, δημιουργώντας στρεβλό περιθώριο κέρδους και στρεβλά οικονομικά αποτελέσματα.
 4. Εσφαλμένη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, εσφαλμένη ελεγκτική κρίση ως προς την απόρριψη δαπανών.

Επειδή στο άρθρο 28 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι:

«1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.
2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.»

Επειδή στο άρθρο 3 της Απόφασης Α.1293/2019 «Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά» ορίζεται ότι:

«Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία
Κατά τον έλεγχο των ελεγχόμενων φορολογικών ετών, εξετάζονται κατά περίπτωση τα εξής: Α. Έγγραφα σύστασης ή νομιμοποίησης
1. Έλεγχος νομιμοποιητικών ή συστατικών εγγράφων.
2. Αξιοποίηση στοιχείων του Γενικού Μητρώου Εμπορικών Επιχειρήσεων (Γ.Ε.Μ.Η.).
Β. Έλεγχος στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
1. Έλεγχος ως προς την ορθή τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.) ή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.).
2. Έλεγχος ως προς την ορθή έκδοση των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.) ή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.).
3. Έλεγχος της ορθής μεταφοράς των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων στις οικείες δηλώσεις και ορθού υπολογισμού των φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
4. Πραγματοποίηση κλειστής αποθήκης σε δύο (2) τουλάχιστον είδη ανά ελεγχόμενη χρήση, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στα πρόσωπα που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.
5. Έλεγχος ορθής αποτίμησης για δύο (2) τουλάχιστον είδη επιλεκτικά με βάση τη τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία.
6. Έλεγχος και αξιοποίηση ενδείξεων ή διαφορών που προκύπτουν από διασταυρώσεις καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών.
7. Αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στην ΠΟΛ 1033/2014 απόφαση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για επαλήθευση συναλλαγών, καθώς και από άλλη πληροφορία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.
8. Έλεγχος εμφάνισης όλων των εισοδημάτων από τις λοιπές κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κ.Φ.Ε.).
9. Έλεγχος ύπαρξης επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων.
10. Έλεγχος των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ), καθώς και των φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.»

Επειδή από τις οικείες εκθέσεις ελέγχου προκύπτει ότι ο έλεγχος αφού επεξεργάστηκε τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ελεγχόμενων φορολογικών ετών, τις διαθέσιμες πληροφορίες που ήδη υφίσταντο στην Υπηρεσία, τα φορολογικά στοιχεία και βιβλία της προσφεύγουσας καθώς και τα λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά και δεδομένου ότι

α) για το φορολογικό έτος 2017 υφίσταται η υπ’ αριθμ……………./2017 πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 58Α του Κ.Φ.Δ. η οποία εκδόθηκε κατόπιν της διαπίστωσης της μη έκδοση φορολογικών στοιχείων από προγενέστερο προληπτικό έλεγχο και
β) τα ποσά των δηλωμένων εισοδημάτων δεν επαρκούν για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης, καθόσον, ενώ η προσφεύγουσα δεν δηλώνει φορολογητέο εισόδημα για τα επίμαχα έτη και φορολογείται βάσει τεκμηρίων, από τα στοιχεία που υφίστανται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. προκύπτει ότι διενήργησε πληρωμές με χρεωστικές κάρτες, πληρωμές σε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πληρωμές ασφαλίστρων και φόρων συνολικού ποσού 25.865,98 €, για το φορολογικό έτος 2016, και 91.892,91 €, για το φορολογικό έτος 2017, προέβη στον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Επειδή η προσφεύγουσα αβάσιμα ισχυρίζεται ότι ελέγχθηκε με έμμεσες τεχνικές και δη με την αρχή των αναλογιών, γεγονός που δεν συντρέχει εν προκειμένω, καθώς ο προσδιορισμός του εισοδήματος έλαβε χώρα με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο, κατά τους ορισμούς της νομοθετικής διάταξης και συμφώνως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Επειδή η προσφεύγουσα περαιτέρω ισχυρίζεται ότι η διενεργηθείσα ελεγκτική κρίση ήτο εσφαλμένη, εξάγοντας εσφαλμένα οικονομικά συμπεράσματα επί τη βάσει αναπόδεικτων ισχυρισμών και υπολογίζοντας επίσης εσφαλμένως τα έσοδα-έξοδα.

Επειδή από τις οικείες εκθέσεις ελέγχου προκύπτει ότι, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4172/2013, τα αποτελέσματα στη φορολογία εισοδήματος προσδιορίσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης «υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία- σουβλατζίδικα», τις αντικειμενικές συνθήκες και τα κριτήρια λειτουργίας (περιοχή, εμβαδόν εγκαταστάσεων, υποκαταστήματα κλπ.), το απασχολούμενο προσωπικό της επιχείρησης, το μέγεθος της συναλλακτικής δράσης, το μικτό περιθώριο κέρδους ομοειδών επιχειρήσεων (26%), την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθώς και το δηλωθέν κόστος πωληθέντων που ανέρχεται σε 389.769,93 € το 2016 και 490.352,21 € το 2017 ως εξής:

01/01- 01/01-
Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων 31/12/2016 31/12/2017
Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων 526.716,12 662.638,12
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 389.769,93 490.352,21
Μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 136.946,19 172.285,91
%Συντελεστής μικτού κέρδους επί πωλήσεων 26,00% 26,00%
Μείον: Λοιπά έξοδα 178.814,75 220.965,40
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ – 41.868,56 -48.679,49
%Συντελεστής καθαρού κέρδους επί – 7,95% -7,35%
πωλήσεων
Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών
Αποτελέσματα προ φόρων – 41.868,56 -48.679,49
Πλέον: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες βάσει δήλωσης
Πλέον: Δαπάνες μη εκπιπτόμενες βάσει ελέγχου 39.936,35 9.853,33
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – 1.932,21 -38.826,16

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι τα προκύψαντα από τον έλεγχο έσοδά της φορολογήθηκαν, αναιτιολόγητα και αορίστως, με συντελεστή 26%, χωρίς να προσδιορίζεται η επιλογή του συντελεστή αυτού και τα κριτήρια επιβολής του.

Επειδή μετά τον επαναπροσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία αναμορφώθηκε η ζημία χρήσης για το έτος 2016 στο ποσό των 1.932,21 €, έναντι του δηλωθέντος 103.197,58 €, και για το έτος 2017 στο ποσό των 38.826,16 €, έναντι του δηλωθέντος 60.698,95 €, ενώ όπως αναφέρεται ανωτέρω στην περιγραφή των προσβαλλόμενων πράξεων με τις προσβαλλόμενες υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 και ……………/20.12.2022 Οριστικές Πράξεις Προσδιορισμού Εισοδήματος δεν προέκυψε ποσό φόρου. Συνεπώς, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι φορολογήθηκε με συντελεστή 26% αλυσιτελώς προβάλλεται.

Επειδή η προσφεύγουσα αναφέρει ότι ο μόνος συντελεστής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι ο προβλεπόμενος εκ του νόμου Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους ο οποίος για τα οβελιστήρια, σουβλατζίδικα ανέρχεται σε 20% (ΚΑΔ 90020).

Επειδή ο ανωτέρω συντελεστής προβλεπόταν στο άρθρο 32 παρ. 2 του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) ο οποίος έπαψε να ισχύει από την 01/01/2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του τρέχοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 11 του ν. 4223/2013.

Επειδή στο άρθρο 23 περ. β’ του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: …
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται εσφαλμένη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και εσφαλμένη ελεγκτική κρίση ως προς την απόρριψη δαπανών, ποσού ύψους 39.936,35 ευρώ, για το φορολογικό έτος 2016 και 9.853,33 ευρώ, για το φορολογικό έτος 2017, επειδή πληρώθηκαν χωρίς να προκύπτει η εξόφλησή τους μέσω της χρήσης τραπεζικού μέσου την ίδια στιγμή που έγιναν δεκτές οι δαπάνες, χωρίς εξόφληση τραπεζικού μέσου για ποσό 40.196,65 για το φορολογικό έτος 2016 και 24.023,89, για το φορολογικό έτος 2017.

Επειδή όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου ο έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα από την προσφεύγουσα (τραπεζικές κινήσεις, καρτέλες προμηθευτών κλπ) αναγνώρισε προς έκπτωση τις δαπάνες ποσού 40.196,65 για το φορολογικό έτος 2016 και 24.023,89, για το φορολογικό έτος 2017, ενώ για τις δαπάνες ποσού 39.936,35 ευρώ, για το φορολογικό έτος 2016, και 9.853,33 ευρώ, για το φορολογικό έτος 2017, δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά εξόφλησης ούτε στον έλεγχο αλλά ούτε και με την υπό κρίση ενδικοφανή.

Επειδή ως προς τον ΦΠΑ δεν προβάλλονται επιπλέον αιτιάσεις από την προσφεύγουσα.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 20/12/2022 εκθέσεις ελέγχου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 18/01/2023 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανούς προσφυγής της ……………, ΑΦΜ ……………, και την επικύρωση των με αριθμό ……………/20.12.2022, ……………/20.12.2022, ……………/20.12.2022 και……………/20.12.2022 Οριστικών Πράξεων του Προϊσταμένου του 3ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής.

Οριστική φορολογική υποχρέωση- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

 1. Φόρος Εισοδήματος:

Α) Φορολογικό έτος 2016:

Διαφορά φόρου βάσει ελέγχου: 0,00 €

(ως η υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

Εισοδήματος)

Β) Φορολογικό έτος 2017:

Διαφορά φόρου βάσει ελέγχου: 0,00 €

(ως η υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου

Εισοδήματος)

 1. Φ.Π.Α.:

Α) Φορολογική περίοδος 1/1/2016-31/12/2016:

Χρεωστικό υπόλοιπο 34.981,43
Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. 17.490,71
Σύνολο 52.472,14

(ως η υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.)

Β) Φορολογική περίοδος 1/1/2017-31/12/2017:

Χρεωστικό υπόλοιπο 29.315,91
Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. 14.657,96
Σύνολο 49.973,87

(ως η υπ’ αριθμ……………./20.12.2022 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στσν υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο Με εντολή του Προϊσταμένου της

Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Η Προϊστάμενη της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος

Διοικητικής Υποστήριξης ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Στην Exelixis παρέχουμε έγκαιρα και με υπευθυνότητα την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για εσάς!

—> Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο