banners all espa

Γνωρίστε τα ωφέλη της διοικητικής λογιστικής

Οι πληροφορίες που μας παρέχονται από την Διοικητική λογιστική βοηθούν ώστε να υπολογίσουμε με ακρίβεια το οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε απόφασής μας ποσοτικά και ποιοτικά.
Look no further

Financial Control Outsourcing

Αξιοποιήστε την εμπειρία και την αποτελεσματικότητα ενός εξωτερικού συνεργάτη, αναθέτοντάς του την οργάνωση - επίβλεψη του λογιστηριού σας.

Κερδίστε σε κόστος και απόδοση.
Look no further

Στρατηγική και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής απαιτεί μια σύνθετη και συγκροτημένη προσέγγιση των στόχων σας αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης.
Look no further

Πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και GDPR
Look no further

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων σε μια επιχείρηση είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία η οποία απαιτεί τη σύνθεση πολλών παραγόντων γνώσης και εμπειρίας.

01Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία “exelixis” παρέχει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας που καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης.

02Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των επιχειρήσεων, αναδεικνύεται σε πρωτεύοντα ρόλο με γνώμονα...

03Μισθοδοσία

Η Εργατική και Ασφαλιστική νομοθεσία στην χώρα μας, είναι ένας πραγματικός κυκεώνας νόμων, ρυθμίσεων, δικαστικών αποφάσεων, που απαιτεί ορθή γνώση και εξειδίκευση..

04Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας, τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σας προσφέρει λύσεις για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη τις επιχείρηση σας.

05Χρηματοδότηση

Σε ένα σύγχρονο παγκοσμοιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο Εκσυγχρονισμός και η Ανάπτυξη αποτελεί βασική αναγκαιότητα και πρωταρχικό μέλημα των επιχειρήσεων.

06Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων σε μια επιχείρηση είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία η οποία απαιτεί τη σύνθεση πολλών παραγόντων γνώσης και εμπειρίας.

07Φορολογικός Σχεδιασμός

Στο σημερινό, μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό της, τις αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος.

08Υπηρεσίες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, απαιτείται αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

09Ίδρυση Εταιρειών

Για την επιλογή τις νομικής μορφής τις υπό ίδρυσης εταιρείας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως το φορολογικό καθεστώς...

Η Εταιρεία μας

Με παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης για περισσότερα από 18 χρόνια και δράση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εταιρεία «exelixis» σύμβουλοι επιχειρήσεων στον φοροτεχνικό – λογιστικό και οικονομικό τομέα αποτελούν ένα ισχυρό όνομα στον κλάδο, ταυτόσημο της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το σύγχρονο management έχει ανάγκη υποστήριξης, ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα, με σκοπό να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές για την αναδιοργάνωση του μοντέλου λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην υλοποίηση των στρατηγικών και οικονομικών τους στόχων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ρίσκου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ρίσκου

Η Εταιρεία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη διαχείριση κινδύνων, μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ρίσκου

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάλυσης Επιχειρηματικού Κινδύνου Και Εσωτερικός Έλεγχος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάλυσης Επιχειρηματικού Κινδύνου Και Εσωτερικός Έλεγχος

H Εταιρεία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάλυσης Επιχειρηματικού Κινδύνου Και Εσωτερικός Έλεγχος

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγησης Εταιρειών Και Συναλλαγών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγησης Εταιρειών Και Συναλλαγών

Η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και σε συμπράξεις μεταξύ εταιρειών. Για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση ειδικών μελετών, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία μας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιολόγησης Εταιρειών Και Συναλλαγών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Και Ανάκαμψης Εταιρειών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Και Ανάκαμψης Εταιρειών

Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ξαφνικά και για ποικίλους λόγους. Στην εποχή μας, η έλλειψη ρευστότητας και τα μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα συνήθη. Οι ενέργειες για αναδιοργάνωση και αποκατάσταση, απαιτούν ταχύτητα και εξειδίκευση. Η Εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια διαδικασία ανάκαμψης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αναδιοργάνωσης Και Ανάκαμψης Εταιρειών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πλέον υπάρχουν δύο κεντρικοί πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης, στους οποίους μάλιστα σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται η Α.Α.Δ.Ε.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαρκής πρόσβαση σε κεφάλαια. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδυναμία, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μελέτη της οικονομικής τους θέσης και την εξεύρεση μιας νέας βιώσιμης χρηματοδοτικής φόρμουλας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και δυνατότητές της.

Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Benchmarking

Benchmarking

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

Benchmarking

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

H επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα. Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς, δημόσιες αρχές και ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Κλάδοι

Αγροδιατροφική

Ο Αγροτικός και εν γένει ο αγροδιατροφικός κλάδος αποτελεί, από την ύπαρξη του Ελληνικού κράτους τον αρχικό και σημαντικότερο, παράγοντα ανάπτυξη τις Ελληνικής οικονομίας.

Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες

Η Ελληνική βιοτεχνία και βιομηχανία, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βραχίονες ανάπτυξης της χώρας μας και έχει μία μακρόχρονη ιστορία στην Ελλάδα με διακυμάνσεις και πολυπλοκότητα.

Ξενοδοχεία

Ο τουρισμός αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Ελληνικής οικονομίας. Ο ξενοδοχειακός κλάδος χρήζει ειδικών λογιστικών πρακτικών και υποστήριξης με εξατομικευμένες λύσεις.

Κατασκευαστικός

Ο κατασκευαστικός κλάδος, έπειτα από την δραματική συρρίκνωση που υπέστη στα χρόνια της κρίσης, άρχισε ξανά να αποτελεί, έναν από τους σπουδαιότερους βραχίονες της Ελληνικής οικονομίας.

Πελατολόγιο

Kentro-politismou-Makedonias
ebipe
panto-gas
filter-tech
ostracon-publishing

Adress

Σαλαμίνος 2
Έναντι κεντρικής πύλης λιμένος
ΤΚ 54625

Exelixis

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Call us - Fax

2310 944 689,
2310 928 819
Μετάβαση στο περιεχόμενο