banners all espa
HomeAuthor

exelixis – Exelixis

Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών Α.1263/2021 Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών   Αθήνα, 23/12/2021 Αριθ. Πρωτ.:Α 1263/23-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6317/30-12-2021) I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα Πληροφορίες:Ε.Κερασιώτη, Δ.Σελεμέκος Τηλέφωνο:210 6987...

Μητρώο συνεργείων, πλυντηρίων και σταθμών οχημάτων

Μητρώο συνεργείων, πλυντηρίων και σταθμών οχημάτων 329369/02-11-2023 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας 3 Νοέμβριος 2023 Αριθμ. 329369/2023 (ΦΕΚ Β’ 6458/13-11-2023) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ...

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ)   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την έκδοση της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 339624/2023, που υπεγράφη από την Υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επήλθαν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο λογισμικό του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.). Συγχρόνως παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης και την ομαλή λειτουργία του...

Ψηφιακό μητρώο για τα πρατήρια καυσίμων

Ψηφιακό μητρώο για τα πρατήρια καυσίμων Αριθμ. 329718/2023 (ΦΕΚ Β’ 6491/15-11-2023) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση...

Προσδιορισμός εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο

ΔΕΔ 1179/2023 Προσδιορισμός εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 16/5/2023 Αριθμός απόφασης: ΔΕΔ 1179/2023 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις : α. Του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α’ 20), εφεξής Κ.Φ.Δ., β. Του...

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Αρχή των αναλογιών

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – Αρχή των αναλογιών: Ο έλεγχος θεωρεί ως ένδειξη μη έκδοσης στοιχείων την πτώση του μεικτού κέρδους επί του κόστους – Μη διενέργεια απογραφής Σε έλεγχο που έγινε σε φορολογούμενο ζητήθηκε να προσκομιστούν στην ελεγκτική υπηρεσία τα τηρηθέντα από αυτόν βιβλία για τις χρήσεις από 01.01.2016 έως 31.12.2017. Ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση,...

Φορολογικό νομοσχέδιο: Παραδείγματα εφαρμογής του νέου συστήματος για τους ελ. επαγγελματίες από το ΥπΟικ

  Φορολογικό νομοσχέδιο: Παραδείγματα εφαρμογής του νέου συστήματος για τους ελ. επαγγελματίες από το ΥπΟικ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σημείο αναφοράς του νέου συστήματος είναι ο κατώτατος μισθός. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των αυτοαπασχολούμενων μαζί με τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία, δεν μπορεί  να είναι μικρότερα από μια...

My Data Από 01 01 2024 επέρχονται νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

My Data Με την νέα απόφαση Α.1170/2023 από 01/01/2024 επέρχονται νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, τιμολόγια στοιχεία λιανικής πώλησης και παραστατικά διακίνησης β) δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS),...

Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024

        Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024 Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση τροποποιείται η Α.1073/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σύνολο των οντοτήτων. Παύση χρήσης απλών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις οντότητες εστίασης που λειτουργούν με...

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε καφετέρια – Μη έκδοση αυτοπαράδοσης για «κεράσματα» – Καταστροφή αντί φύρας – Μερίδες και φύρα για φιάλες ποτών και ροφήματα

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε καφετέρια – Μη έκδοση αυτοπαράδοσης για «κεράσματα» – Καταστροφή αντί φύρας – Μερίδες και φύρα για φιάλες ποτών και ροφήματα   Ιστορικό Σε έλεγχο που έγινε καφετέρια με έμμεσες τεχνικές ελέγχου εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου και προστίμων και καταλογίσθηκαν φόροι εισοδήματος , ΦΠΑ και πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ. Η φορολογική...

Μετάβαση στο περιεχόμενο